Faktori rizika nastanka hemoroida

Faktori rizika nastanka hemoroida su:

  • Gastrointestinalni problemi
  • Sjedilački način života
  • Porodična istorija
  • Težak fizički rad
  • Starost
  • Trudnoća 

Reference:

  • Prilagođeno prema brošuri DET HB LP PTS C1 20-21, 10.2020.

Stručno recenzirao: Dr. med. Amir Čehajić, internista gastroenterolog